WARUNKI GWARANCJI

CZAS TRAWANIA GWARANCJI

Gwarancyjna udzielana jest na sprzęt używany 1 miesiąc, sprzęt nowy 24 miesiące. W przypadku firmy Dynacord obowiązuje gwarancja producenta od 3 do 5 lat. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu przez przez pierwszego użytkownika przy czym decydująca jest data zakupu na oryginale dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów muzycznych, które ze swej natury podlegają zużyciu takich jak na przykład: stroiki saksofonowe, kostki gitarowe, struny.

ZAKRES OCHORONY GWARANCYJNEJ

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- sprzęt muzyczny był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany.

- jego magazynowanie i użytkowanie odbywało się w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, zapylenie).

-sprzęt muzyczny nie był demontowany i modyfikowany.

-jego użytkowanie odbywało się nie zgodnie z przeznaczeniem

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wymiany części zużywających się w sposób naturalny w tym progów gitarowych, siodełek, mostków, potencjometrów itp o ile ich zużycie nie wynikało z wad produkcyjnych lub materiałowych.

Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę sprzętu, w szczególnych wypadkach zostanie on wymieniony na nowy.

Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji wynosi 14 dni.

 

PODSTAWA UDZIELENIA GWARANCJI

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest karta gwarancyjna, faktura lub paragon.

Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę, numer seryjny urządzenia, datę sprzedaży zgodną

z dowodem zakupu oraz nazwę i adres sprzedawcy (pieczęć).

 

Zgłoszenie gwarancyjne:

Sklep-Komis „Tenor”

ul.Śniadeckich 3

25-367 Kielce

Tel: 41 344 90 35

e-mail: sklep@tenor24.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.