Menu kategorii
Zaloguj się

Szybki kontakt
41-344-90-35 41-344-90-35
Napisz wiadomość Napisz wiadomość
  • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Facebook
Nasi partnerzy

Regulamin zakupów w sklepie internetowym tenorkielce.pl.


§1. Wstęp.

1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zamówień i zakupów na stronie internetowej www.tenorkielce.pl (24h) lub mailem na adres tenor@serwus.pl bądź telefonicznie pod numerem 41-344-90-35

2. Sprzedawcą jest przedsiębiorca Sklep-Komis „Tenor”, Joanna Ryglicka Sanoka 27, 33-130 Radłów, o/ul. Śniadeckich 3, 25-367 Kielce, NIP 873-288-21-56, REGON 852642990.

3. Ceny podane w ofercie wyrażone są w PLN, są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy.

4. Transakcje dokonywane są na terenie Rzeczypospolitej Polski.

§2.Warunki sprzedaży.

1. Klient po złożeniu oferty powinien niezwłocznie podać dane do wysyłki, określić sposób płatności a także dokonać wyboru sposobu dostawy – stosownie do opcji podanych w formularzu.

2. Dla ułatwienia dostawy wskazane jest, aby Klient podał telefon kontaktowy, który zostanie przekazany doręczycielowi.

3. Klient, który żąda wystawienia faktury VAT powinien podać dane do takiej faktury. Klient, który nie żąda faktury VAT otrzyma paragon fiskalny.

4. Klient dokonujący przedpłaty dokonuje przelewu dla Sklep-Komis „Tenor”, Joanna Ryglicka , ul. Śniadeckich 3, 25-367 Kielce, nr konta: 41 8589 0006 0240 0000 8080 0001 , jednocześnie podając w tytule płatności numer zamówienia.

5. Zakupiony towar zostanie wysłany niezwłocznie, najpóźniej do 7 dni od złożenia zamówienia lub zaksięgowania zapłaty w razie wyboru płatności w formie przedpłaty. Możliwy jest odbiór osobisty zakupionego towaru w siedzibie sprzedającego lub dowóz towaru na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i w promieniu 150 km od centrum Kielc. Dostawa następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej DPD i jest płatna stosownie do cennika tych doręczycieli. Koszt dostawy jest widoczny na stronie w zakładce „zamówienia”

§3. Prawa Klienta.

1. Konsumentowi, który dokonał zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. poz. 874 o prawach konsumenta.

2. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem lub poczynienia ze sprzedawcą ustaleń drogą komunikacji elektronicznej lub telefonicznej posługując się danymi określonymi w §1 pkt. 1 i 2.


W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym zaś zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014r. poz. 874 o prawach konsumenta jednakże nie przysługuje konsumentowi w wypadku umów:


a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowanianie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;


l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§4. Notyfikacja niezgodności towaru z umową

1. Niezgodność towaru z umową należy zgłaszać posługując się danymi określonymi w §1 pkt. 1 i 2.

2. W zgłoszeniu należy podać:

  • na czym polega niezgodność,

  • roszczenie i rodzaj jego ewentualnego spełnienia,

  • dane konsumenta umożliwiające doręczenie odpowiedzi.

3. Sprzedający udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni.

4. Gwarancja zostaje udzielona wyłącznie wtedy, gdy sprzedawca wyraźnie to oświadczył w stosunku do konkretnego towaru.

5. Wszelkie dane, które klient przekaże sprzedającemu służą wyłącznie realizacji zamówienia a klient ma prawo dostępu do tych danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W ślad za powyższym sprzedawca Sklep-Komis „Tenor”, Joanna Ryglicka Sanoka 27, 33-130 Radłów, o/ul. Śniadeckich 3, 25-367 Kielce, będzie wykorzystywał udostępnione dane osobowe zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.

§5. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. poz. 874 o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2. Treść niniejszego regulaminu jest własnością intelektualną autora i podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ślad za tym zabronione jest kopiowanie lub inne wykorzystywanie całości regulaminu albo jego fragmentów pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej przewidzianej w rzeczonej ustawie.© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®